Dr Szabó Ügyvédi Iroda

Go to content

Main menuAz irodánk két alapító tagja, illetve őket segítő munkatársaik összetett és teljes körű jogi szolgáltatást nyújtanak. Eddigi tevékenységeink alapján meggyőződésünk, hogy az Ön számára is minőségi jogi szolgáltatást tudunk nyújtani.

Irodánknak több tíz éves gyakorlata van társasági jogi, polgári jogi, családjogi, öröklési jogi, közigazgatási jogi , munkajogi, büntető jogi stb. területeken.
Munkatársaink oktatási tevékenységet is végeznek felsőoktatási intézményben, illetve OKJ-s tanfolyamokon polgári jogi, közigazgatási jogi és építésügyi szakterületeken.


Közreműködünk gazdasági társaságok alapításának előkészítésében, alapításában, módosításában, átalakításában, megszüntetésével kapcsolatos eljárásokban, közös vállalatok létrehozásában.


A megjelölt gazdasági célkitűzéseknek megfelelően működünk közre a társasági forma megválasztásában, a társaság alapító dokumentumainak elkészítésében, a cégek működésének megkezdéséhez szükséges hatósági eljárásokban.


A társaságok életében bekövetkező változásokban (átalakulás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődeljárás, egyéb cégbírósági eljárásokban) megbízható jogi szolgáltatást biztosítunk.


Gazdasági társaságban történő részesedésszerzés esetén vállaljuk a megvásárolandó cég jogi átvilágítását (due diligence) és az akvizíció lebonyolításához kapcsolódó jogi feladatok teljes körű ellátását.


Szerződések jogi véleményezését végezzük vállalkozások és magánszemélyek részére, különösen polgári jogi, társasági jogi és kereskedelmi jogi szempontból. Ugyanezen jogterületeken okiratszerkesztéssel is foglalkozunk, készítünk adás-vételi, ajándékozási, csereszerződéseket, bérleti, haszonbérleti , vállalkozási, megbízási, öröklési és egyéb Ptk-ban nem nevesített szerződéseket.


Irodánk egyik fő profilja a peres és a nem peres eljárásokban képviselet ellátása, különös tekintettel a magánjog, családjog és gazdasági - kereskedelmi jog területén. Az eljárások megindítását megelőző egyeztetések lebonyolítása, jogi tanácsadás, közvetítői tevékenység (mediátori tevékenység) végzése.


A peres eljárásokban beadványokat szerkesztünk, szakvéleményekre észrevételt teszünk és teljes perbeli képviseletet látunk el.

Közreműködünk választott bírósági eljárásokban, képviseletet látunk el pénzintézetek előtt.

Nemzetközi ügyfelek képviseletét látjuk el Magyarországon indított vagy indítandó peres és peren kívüli eljárásokban. (felszámolási, fizetési meghagyásos, végrehajtási eljárásokban, stb.)

Irodánk a gazdasági bűncselekmények, intellektuális bűncselekmények és egyéb bűncselekmények körében teljes körű jogi védelmet lát el a nyomozati szaktól az eljárás befejezéséig.

Irodánk csapatmunkában dolgozik. Az egyes jogterületeken magas szinten képzett, nagy gyakorlattal rendelkező ügyvéd/ügyvédek irányításával folyik az ügyfeleink ügyeinek gyors és pontos feldolgozása.


Back to content | Back to main menu